Delovna nesreča v gozdu – Dretnikov vrh (Javorje, Črna na Kor.) – 4.7.2018

                                                                                                                                                                                           Foto: Žan Ozimic (PGD Črna).

Potek intervencije:

Aktivacija PGD Črna 10.30

Aktivacija GRS Koroške 10.36

ZRCK (NMP) Ravne na Koroškem, v tem času na poti iz Raven na Kor.

Prihod na mesto nesreče (prvi reševalec) 10.50

Nudenje prve in nujne medicinske pomoči, stabilizacija poškodovanca in priprava na transport, več kot 30 min.

Aktivacija helikopterja z dežurno ekipo GRS na Brniku 11.04

Vitlanje ponesrečenca v plovilo LPE 11.50. Polet v UKC Ljubljana in predaja poškodovanca v nadaljno zdravniško oskrbo.

Srečno!

N.P.