ISKALNA AKCIJA 29-30.10.2015 – GRADIŠČE PRI SLOVENJ GRADCU

GRS Koroške je bila dne 29.10.2015 okoli 18.05 ure s strani Regijskega centra obveščena, da na območju Gradišča pri Slovenj Gradcu pogrešajo osebo. Zaprosili so nas za pomoč pri iskanju predvsem zaradi zelo nevarnega in strmega terena ter zaradi psov za iskanje pogrešanih oseb. Takoj se je na klic odzvalo 18 gorskih reševalcev GRS Koroške s tremi psi za iskanje pogrešanih oseb, 15 gorskih reševalcev GRS Maribor enoti Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi ter 8 policistov. V slabi uri smo bili vsi pri kmetiji p.d. Kernik, kjer smo reševalci GRS Koroške skupaj s policisti prevzeli vodenje iskalne akcije. V pomoč pri iskanju je bil vključen tudi helikopter slovenske policije vendar zaradi vremenskih razmer
( spuščala se je gosta megla, vidljivost je bila zelo slaba) ni mogel poleteti.

Ob 18.55 uri smo vsi sodelujoči pri iskanju odšli do vozila ponesrečenega. Po informacijah pridobljenih s strani policije smo se odločili, da bomo pričeli z iskanjem v »STRELCIH«, saj smo predvidevali, da ponesrečeni ne more biti daleč stran od vozila. Določili smo vodjo skupine. Skrajnega levega, skrajnega desnega ter reševalca na sredini smo opremili z GPS aparati. Teren katerega smo pregledovali je bil gozdnat , zelo strm v njem pa veliko podrtih dreves (posledica žledoloma) ter kamenja in listja, katero je predstavljalo še dodatno nevarnost pri samem iskanju. Šest sodelujočih pri iskanju je preiskalo bližnjo okolico vozila, gospodarsko poslopje kmetije Kernik , bližnje lovske opazovalnice in čebelnjak. Zaradi goste megle, teme in ker iskalni psi niso zaznali vonja oz. smeri pogrešane osebe smo iz varnostnih razlogov okoli 22.30 ure prekinili z iskalno akcijo.
Dne 30.10.2015 smo ob 08.00 uro ponovno pričeli z iskanjem. Tega dne je bilo prisotnih 12 reševalcev GRS Koroške s psi, 8 reševalcev GRS Maribor in 5 policistov. Zaradi boljših razmer ( bila je normalna dnevna svetloba ) smo reševalce razdelili v pet sektorjev. V vsakem sektorju je bilo pet reševalcev, najmanj eden (vodja skupine) pa je bil opremljen z GPS aparatom. Odločili smo se za deteljni pregled terena . Ob 9.38 uri je bila oseba s strani policista, ki je bil v skupini reševalcev najdena na območju, ki ga prejšnji dan nismo pregledali. V tej skupini tudi ni bilo vodnika reševalnega psa. Reševalci so takoj ob prihodu pogrešanega oskrbeli ( sum podhladitve, dehidracije in brez vidnih telesnih poškodb ) in zaprosili NMP za pomoč pri transportu pogrešanega v bolnišnico. Po krajšem transportu z lopatastimi nosili do vozila smo ob 10.30 uri ponesrečenega predali NMP v nadaljnjo oskrbo.

Iskalna akcija je bila zelo zahtevna in nevarna. Kljub vsem nevarnim dejavnikom in veliko zavzetostjo reševalcev ter strokovnim delom se je ves trud poplačal saj smo pogrešanega našli živega, kar je v takih primerih zelo redko.

Hubert Enci
Načelnik GRS Koroške