KOLESARSKA DIRKA

Dne 19.7.2014 sva reševalca GRS Koroške sodelovala pri izvedbi kolesarske prireditve v okolici turistične kmetije “Koroš” na Jamnici pri Prevaljah. Prireditev je potekala do 15.00 ure.Pri nudenju prve pomoči in oskrbi poškodovanih sta bila prisotna tudi reševalec in voznik reševalnega vozila iz ZD Ravne na Koroškem in dežurna zdravnica Ana Fajmut iz Črne na Koroškem.Med samo prireditvijo smo nudili prvo pomoč štirim udeležencem – v glavnem je šlo za površinske rane in odrgnine, ki so nastale zaradi padcev. Enemu udeležencu je dežurna zdravnica zaradi poškodbe komolca izdala napotnico za SB Slovenj Gradec, ostale poškodbe pa so bile oskrbljene na kraju. Enemu od ponesrečencev je bilo svetovano, da naj zaradi globoke ureznine opravi ponovni pregled pri kirurgu v naslednjih dneh.
Jani Gradišnik