LAVINSKI DAN

Dne 21.1.2017 je potekal Dan varstva pred snežnimi plazovi v Grohotu pod pokroviteljstvom društva GRS Koroške.  Usposabljanja se je udeležilo 40 udeležencev med katerimi so bili alpinisti, planinci in tudi policisti. Z usposabljanjem smo pričeli ob 08.30 uri in ga končali ob 14.00 uri.

lavinski dan 2017 015

Po kratkem uvodu načelnika GRS Koroške in predstavitve programa je sledilo teoretično predavanje na temo nevarnosti v gorah v zimskih razmerah in predavanje s prve pomoči. Prvo točko predavanja je imel inštruktor GRS Koroške Karli RITONJA, v drugem delu pa so slušatelji prisluhnili prvi pomoči z dr. Jurijem GORJANCEM.

Ob 10.15 uri smo se vsi odpravili na posamezne točke, katere so bile v okolici koče na Grohotu. Na posameznih točkah so bile naslednje teme. Na prvi točki je bil prerez snežne odeje, preizkus stabilnosti snežne ode in tovariška pomoč katero je predaval in tudi praktično pokazal inštruktor GRS Koroške Iztok Mencinger. Drugo točko je vodil inštruktor GRS Koroške Blaž Penec. Udeleženci so se  seznanili z nevarnostmi v gorah v zimskem času, pravilni uporabi derez in cepina ter prečenju nevarnih pobočij.  Tretja točka je bila uporaba lavinskih žoln, katero je predstavil in tudi praktično izvedel inštruktor GRS Koroške Milan Plesec. Četrta točka je bila prva pomoč.  Dr. Jurij Gorjanc in Bojan Krznar sta udeležencem predstavila kako najboljše pomagati zasutemu  v snežnem plazu in kako nuditi prvo pomoč podhlajenemu.  Vsi udeleženci so bili zelo zadovoljni  z navedenim usposabljanjem. Z zadovoljstvom so odšli v dolino saj so obnovili določena znanja in se naučili tudi nekaj novega. Društvo GRS Koroške bo nadaljevalo s takšnimi preventivnimi usposabljanji , saj tako  pripomoremo k večji varnosti v gorah in zmanjšanju števila nesreč.

lavinski dan 2017 021lavinski dan 2017 039lavinski dan 2017 055lavinski dan 2017 093lavinski dan 2017 046

 

Besedilo: načelnik GRS Koroške Hubert ENCI

Foto : Ivan Gradišnik