POZOR, SNEŽNI PLAZ!

  EAWS_level22. stopnja,  14. 3. 2016

Poročilo o snežnih razmerah – LAVINSKI BILTEN:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/bulletin/mountain/avalanche/

Nasveti za varnejše gibanje v gorah v zimskih razmerah:

http://pzs.si/novice.php?pid=9853

Nevarnost snežnih plazov je 2. stopnje.

Snežna odeja se je že nekoliko stabilizirala. Ob sončnem vremenu se na prisojnih pobočjih sneg čez dan ojuži in zmehča, zato so na strmih, travnatih pobočjih sredogorja popoldne možni talni plazovi. Na severnih pobočjih v visokogorju je sneg slabo preobražen, zato so vrhnje plasti še slabo sprijete s spodnjimi. Veliko je klož. Plaz lahko sprožite ob večji dodatni obremenitvi snežne odeje predvsem na strmih pobočjih ter na mestih z napihanim snegom.

Odsvetujemo gibanje na izpostavljenih območjih!