Raduha – Dan varstva pred snežnimi plazovi – 19.1.2019

Društvo Gorske reševalne službe Koroške je dne 19.1.2019 na planini Grohot pod Raduho organiziralo dan varstva pred snežnimi plazovi, ki je bil namenjen vsem ljubiteljem gora, turnim smučarjem, alpinistom in vodnikom. Tečaja se je udeležilo  25 slušateljev in 15 gorskih reševalcev.

Izobraževanje je bilo izvedeno v dveh delih. Najprej je v planinski koči PD Mežica na Grohotu potekal teoretični del. Inštruktor GRS Blaž Penec  je predstavil nevarnosti  v zimskih razmerah, zdravnik Jurij Gorjanc pa prvo pomoč zasutemu v plazu in novosti na tem področju.
Praktični del izobraževanja je potekal v okolici zavetišča GRS Koroške na Grohotu, kjer so bili tečajniki seznanjeni s praktičnimi nasveti glede gibanja v zimskih razmerah,  s pravilno uporabo cepina in derez, načinom ustavljanja ob zdrsu s cepinom. Opravili so praktični preizkus trdnosti snežne odeje,  preizkusili uporabo sonde za iskanje oseb v plazu in plazovne žolne, ter se seznanili s pravilnim načinom izkopa ponesrečenca iz plazu.
Med tečajniki je bilo precej oseb, ki so se v preteklosti že udeležile dnevov varstva pred snežnimi plazovi, nekaj pa je bilo novih udeležencem in vsi so obnovili svoje znanje ter pridobili nekaj novih znanj in veščin, ki bodo koristne za varno gibanje v gorah pozimi.
Za okrepčilo po končanem izobraževanju v planinski koči na Grohotu sta poskrbela Polona in Slavko, za kar se jima seveda zahvaljujemo.
Jani