Redni letni občni zbor Društva GRS Koroške

Včeraj 24. 1. 2020 smo se člani društva zbrali na rednem letnem občnem zboru GRS Koroške.

V poročilih o dejavnostih društva, finančnem poročilo in poročilo nadzornega odbora za leto 2019 smo se člani seznanili o zelo uspešnem delu vodstva društva. Večina zastavljenih ciljev smo uspešno realizirali. Pomagali smo v osmih reševalnih in petih iskalnih akcijah. Z gora in težje dostopnih terenov smo prinesli dve mrtvi osebi, … Delovanje na področju preventive, vzgoje in izobraževanja, ter opremljanja je potekalo zelo vzorno. Postopoma obnavljamo tudi naše zavetiše na Grohotu pod Raduho, “Božiček” nam je pripeljal nove motorne sani, …

Predstavljeni so bili plani za leto 2020. Pod točko razno je bilo podanih nekaj predlogov in mnenj. Načelnik se je za minulo delo zahvalil vsem članom- gorskim reševalcem.

Ob večerji smo s sproščenim druženjem nadaljevali v gostišču Senica v Črni.

Srečno v gorah!