Usposabljanje s pomočjo GPS naprave in vaja iskanje ponesrečenca

Usposabljanje s  pomočjo GPS naprave in vaja iskanje ponesrečenca  sta potekali na področju krajinskega parka Topla , kjer smo v soboto 19.10.2013 ob 9. uri začeli z usposabljanjem s pomočjo GPS-a. V okolici karavle smo postavili traso, kjer so člani GRS Koroške utrjevali znanje orientacije  s pomočjo GPS-a. Člani, kateri so se gibali po trasi so na določenih točkah dobili naloge kot so, gibanje po azimutu ,vnos koordinat za naslednjo točko in izdelava točke. Vseskozi pa so morali na poziv baze podajati koordinate, ki je preverjala člane, če se gibljejo po začrtani trasi.
Ob 11.30 pa smo prejeli klic iz centra za obveščanje, da se je nekje v dolini Tople pod Čofatijvim vrhom izgubil in poškodoval gobar. Zaradi slabo pokritega terena z GSM signalom nismo mogli vzpostaviti kontakta s ponesrečencem.Na sedlu med Toplo in Koprivno smo postavili bazo za iskanje ponesrečenca. Zaradi zahtevne konfiguracije teren smo se odločili da na vrhu Čufatjevega vrha postavimo mobilni repetitor, kateri nam bo zagotavljal boljše pogoje komunikacije med člani, ki bodo iskali ponesrečenca in bazo ter centrom za obveščanje.V bazi smo se razdelili v dve iskalni skupini, katerima sta se pridružila člana z reševalnima psoma, ki sta usposobljena za iskanje ponesrečencev v letnih razmerah. S pomočjo računalnika smo vnesli iskalni sektor in  izhodiščno točko sektorja v katerem se bo iskalo ponesrečenca.Po prihodu reševalcev in vodnikov reševalnih psov na izhodiščne točke so se reševalci razvrstili ravno vrsto z razmikom in začeli z iskanjem. Reševalci so na poklic baze morali podajati koordinate,  katera je preverjala kako se reševalci gibljejo v sektorju. Baza po potrebi tudi usmerja reševalce, če so ti morebiti  preveč skupaj ali pa če nekdo gre izven iskalnega sektorja.Ob 12.45 je psička Brina s svojim oglašanjem nakazala, da je našla pogrešanega gobarja. Ob prihodu reševalcev do mesta ponesrečenega gobarja ter po opravljenem razgovoru in zdravniškem pregledu smo dobili  podatke, da ima ponesrečenec zlomljeno desno stegnenico.Sledila je imobilizacija poškodovanega uda. Ponesrečenca smo z vakuumsko blazino  namestili v nosila UT 2000 zaradi same konfiguracije terena smo morali uporabiti vrvno tehniko reševanj,a da smo ponesrečenca in reševalca spustili  do ceste kjer je ponesrečenca prevzela reševalna služba.

Keks